Wat kan een rechtsbijstandverzekering voor jou betekenen?

Wat kan een rechtsbijstandverzekering voor jou betekenen?

Het merendeel van de mensen zullen op een bepaald ogenblik in hun leven te maken krijgen met een juridisch geschil. Dergelijke geschillen kunnen in de praktijk van sterk uiteenlopende aard zijn. Ongeacht de situatie is het mogelijk dat de kosten voor een dergelijke rechtszaak behoorlijk hoog zullen uitvallen met alle gevolgen van dien. Voor veel mensen is het zo dat een juridisch conflict hun financiële situatie voor een lange tijd zal domineren, iets wat uiteraard niet meteen de bedoeling is. Kan je hier iets aan doen om een dergelijke vervelende situatie te voorkomen? Absoluut. Je zou er namelijk voor kunnen kiezen om een rechtsbijstandverzekering af te sluiten. Welke verzekering dit nu precies is en welke voordelen ze exact met zich meebrengt vertellen we je graag hier op deze pagina!

            Wat is een rechtsbijstandverzekering precies?

De rechtsbijstandverzekering is een verzekering die zich zoals de naam eigenlijk al een beetje aangeeft specifiek richt op het verstrekken van gerechtelijk advies door een jurist of een advocaat. Door het afsluiten van een dergelijke verzekering is het dan ook in de praktijk mogelijk om je in te dekken tegen de potentieel hoge kosten die een rechtszaak met zich mee kan brengen. Let op, het is mogelijk dat de juristen die betrokken zijn bij het verzekeringskantoor van je keuze niet over de vereiste juridische expertise beschikken om je bij te staan met gepast advies. In dat geval zal er een beroep moeten worden gedaan op een extern advocatenkantoor of op externe juristen.

Bovenstaande situatie hoeft in de praktijk voor jou als verzekeringnemer geen nadelen met zich mee te brengen, integendeel. Dan wordt er namelijk eigenlijk gewoon een geschikte jurist of advocaat gezocht buiten het verzekeringskantoor om. De kosten hiervoor worden in de praktijk doorgaans wel gewoon betaald, al kan de vergoeding wat lager liggen dan wanneer er wel een beroep wordt gedaan op een jurist die bij de verzekeraar in kwestie is aangesloten.

               Let op! Je kan je niet verzekeren voor bekende rechtszaken!

Een belangrijke voorwaarde voor wat het afsluiten van de rechtsbijstandverzekering betreft heeft te maken met het feit dat enkel en alleen zaken worden verzekerd die je op het moment van het afsluiten van de verzekering nog niet zag aankomen. Met andere woorden, op het ogenblik dat je reeds een bepaald juridisch conflict ziet aankomen of je reeds op de hoogte bent gesteld van een nakende dagvaarding is het niet langer mogelijk om daarvoor nog snel een rechtsbijstandverzekering af te sluiten. Wel is het zo dat je in dit geval, afhankelijk van de voorwaarden van je verzekeraar, kan rekenen op een eventuele korting.

            Welke verschillende dekkingen bestaan er bij een rechtsbijstandverzekering?

Op het moment dat je wenst over te gaan tot het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering moet je er altijd rekening mee houden dat er binnen dit type van verzekering menig aantal verschillende soorten dekkingen bestaan. We maken dan ook een onderscheid tussen:

  1. Een dekking consument;
  2. Een dekking inkomen;
  3. Een dekking wonen;
  4. Een dekking verkeer;
  5. Een dekking belasting & vermogen;
  6. Een dekking familie
  7. Een dekking medisch;

Het is doorgaans niet verplicht om een rechtsbijstandverzekering af te sluiten die al deze verschillende soorten dekkingen dekt, integendeel. Je kan dan ook doorgaans altijd bij je verzekeraar te rade gaan over de dekkingen die voor jou interessant kunnen zijn evenals over de kostprijs die je voor je verzekering dient te betalen. Op deze manier kan je dus eigenlijk in de praktijk reeds een rechtsbijstandverzekering afsluiten die geheel op maat van jouw persoonlijke wensen is uitgedokterd.

            Hoeveel bedragen de kosten voor een rechtsbijstandverzekering?

De kostprijs die je dient te betalen voor het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering worden bepaald aan de hand van een aantal factoren. In eerste instantie zijn er natuurlijk de exacte dekkingen die je wenst af te sluiten. Des te meer dekkingen je laat opnemen in de polis van je verzekering, des te hoger uiteraard de te betalen verzekeringspremie zal komen te liggen. Dat is echter niet alles. Daarnaast spreekt het voor zich dat de kostprijs van de verzekering ook zal worden bepaald aan de hand van de gezinssamenstelling. Ben je bijvoorbeeld alleenstaande? Dan zal de premie een stuk lager uitvallen dan wanneer je er een volledig gezin in wenst op te laten nemen. Zoveel spreekt voor zich.

Je moet er ook rekening mee houden dat in bepaalde gevallen een rechtsbijstandverzekering ook beschikt over een bepaald eigen risico. Doet er zich een juridische kwestie voor waarvoor je een beroep wenst te doen op de rechtsbijstandverzekering? Dan zal je dus eerst een bepaald bedrag zelf moeten betalen vooraleer de verzekeraar de rest zal vergoeden. Het eigen risico hoeft overigens ook niet perse zo slecht te zijn. Ze zorgt er namelijk op zich voor dat de verzekeringspremie die je moet betalen aanzienlijk lager kan uitvallen dan zonder een eigen risico het geval zou zijn. Schiet een verzekering die wel een eigen risico heeft dus in de praktijk bij voorkeur niet al te snel af. Ze kan immers wel degelijk interessant zijn.

            Moet je een rechtsbijstandverzekering afsluiten of niet?

Bovenstaande vraag is er natuurlijk één die eigenlijk iedereen voor zich moet beantwoorden. In het merendeel van de gevallen kan er echter met absolute zekerheid worden gesteld dat het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering absoluut de moeite meer dan waard is. De kosten waarmee je kan worden geconfronteerd tijdens een rechtszaak liggen immers vaak bijzonder hoog waardoor een compensatie welkom kan zijn. Op deze manier voorkom je bovendien ook dat je een rechtszaak op een zeker ogenblik moet stoppen gewoon omdat je niet meer over voldoende financiële mogelijkheden beschikt om ze af te ronden.

Bovenstaande maakt duidelijk dat het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering in de praktijk absoluut iets is wat je kan overwegen. Bedenk in dat geval bij jezelf in ieder geval ook goed op welke dekkingen je allemaal precies wil kunnen rekenen. Enkel en alleen op die manier is het immers mogelijk om een voor jou perfecte verzekering voor juridische kwesties af te kunnen sluiten. Een rechtsbijstandverzekering vergelijken kan vooraleer een verzekering af te sluiten in de praktijk absoluut meer dan de moeite waard zijn.

admin

Reacties zijn gesloten.